F-Secure Oyj osavuosikatsaus 24.7.2014 klo 09.00

HYVÄ KANNATTAVUUS JA KASSAVIRTA

Keskeisiä tapahtumia ensimmäisellä vuosineljänneksellä

 -- Liikevaihto kasvoi prosentilla 38,6 milj. euroon (38,4 milj. euroa)
 -- Liikevoitto oli 5 milj. euroa, 13 % liikevaihdosta (4 milj. euroa, 11 %
   liikevaihdosta)
 -- Osakekohtainen tulos oli 0,02 euroa (0,02 euroa)
 -- Liiketoiminnan rahavirta oli 6,0 milj. euroa positiivinen (5,7 milj. euroa
   positiivinen); kassa kasvoi 3,3 milj. euroa, poislukien 9,3 milj. euron
   maksetut osingot (4,6 milj. euroa poislukien 9,3 milj. euron osingot)
 -- Yhtiön pilvistrategia etenee suunnitellusti muuttuvassa
   tietoturvamarkkinatilanteessa

Johdon arvio vuoden 2014 näkymistä pysyy ennallaan:

 -- Liikevaihdon arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta painottuen toiseen
   vuosipuoliskoon
 -- Liikevoitto ilman kertaluontoisia kuluja on noin 15 %.Talouden tunnusluvut      2014 2013 2014 2013  2013
-------------------------------------------------------------
(Milj. euroa)          4-6  4-6  1-6  1-6  1-12
-------------------------------------------------------------
Liikevaihto           38,6 38,4 77,8 76,8 155,1
-------------------------------------------------------------
Liikevoitto*           5,0  4,0 10,1 10,0  27,1
-------------------------------------------------------------
% liikevaihdosta*         13  11  13  13   17
-------------------------------------------------------------
Tulos ennen veroja*       5,2  3,8 10,5  9,8  26,3
-------------------------------------------------------------
Osakekohtainen tulos (EUR)   0,02 0,02 0,03 0,04  0.11
-------------------------------------------------------------
Kauden lopussa: Saadut ennakot       39,9 37,8  38,7
-------------------------------------------------------------
                               
-------------------------------------------------------------
Sijoitetun pääoman tuotto, %   30  27  22  33   41
-------------------------------------------------------------
Omavaraisuusaste, %              73  74   74
-------------------------------------------------------------
Velkaantumisaste, %             -68  -54  -66
-------------------------------------------------------------
Henkilöstö            951  954  951  954  939
-------------------------------------------------------------(Tilintarkastamaton. Vastaavan ajanjakson vertailuluvut esiintyvät sulkeissa
kuluvan vuoden luvun perässä, ellei toisin mainita. Valuutta on euro. *Q114
pois lukien 2,9 milj. euron kertaluontoiset kulut.) 


Toimitusjohtaja Christian Fredrikson:


Toisen vuosineljänneksen talodellinen tulos oli vakaa. Perinteinen
PC-pohjainen tietoturvamyynti supistui yleisesti hiipuvan PC-kuluttajamarkkinan
mukana. Pilvistrategian mukainen liiketoimintamme osoitti puolestaan vahvaa
kasvua nostaen liikevaihdon lievästi kasvuun. Yhtiön kannattavuus ja kassavirta
olivat terveellä tasolla antaen vahvan pohjan jatkaa yhtiön pilvistrategian
toteuttamista. Etenemme tälle vuodelle annetun taloudellisen ohjeistuksen
mukaisesti. 

Vuosi Snowdenin paljastusten jälkeen tietoturvauhat ja yksityisyyden
suojaaminen ovat yhä ajankohtaisia aiheita. Samaan aikaan tietoturvauhista on
tullut yhä sofistikoituneempia. Huhtikuussa esiintulleen Heartbleed
-haavoittuvuuden sanottiin olleen kaikkien aikojen suurin. Kesäkuussa Gameover
Zeus -haittaohjelman uskotaan aiheuttaneen maailmanlaajuisesti miljoonien
dollareiden menetyksen sekä yrityksille että yksityishenkilöille. Olen ylpeä
nopeaan kykyymme reagoida ja suojata asiakkaitamme näiltä haitoilta.
Samanaikaisesti tapahtuva tietoturvamarkkinan murros jatkuu mobiililaitteiden
määrän kasvaessa ja pilvipohjaisen tietoturvan muodostuessa uudeksi keskiöksi.
Tietoturvan tarve pilvikeskeisessä maailmassa on ehdoton. 

Olen erittäin tyytyväinen kuinka F-Secure on kyennyt vastaamaan muuttuvaan
markkinatilanteeseen. Tuotevalikoimamme kattaa perinteisen PC-keskeisen
tietoturvan, uuden pilvipohjaisen tietoturvan ja yksityisyydensuojan sekä 
pilvipohjaisen tallennuspalvelun. Freedome, seuraavan sukupolven
pilviteknologiaan pohjautuva tietoturvatuote, on ollut erittäin menestyksekäs.
Voitamme edelleen uusia operaattorikumppanuuksia younited- tallennuspalvelulla.
 Yritystuotteemme, Protection Service for Business, käyttäjämäärät jatkavat
tasaista kasvuaan. Minulla on vahva usko pilvistrategiaamme. 


F-Securen taloudellinen tulos tammi-kesäkuussa 2014

Kokonaisliikevaihto kasvoi 1 %:n 77,8 milj. euroon (76,8 milj. euroa).
Operaattorikanavan liikevaihto kasvoi 1 %:n edellisvuoteen verrattuna ja oli
47,4 milj. euroa (46,9 milj. euroa), mikä vastaa 61 %:a (61 %) yhtiön
liikevaihdosta. Muiden kanavien liikevaihto kasvoi 2 %:a ja oli 30,4 milj.
euroa (29,9 milj. euroa). Nämä kanavat vastaavat 39 % (39 %) yhtiön
liikevaihdosta. Ennakkomaksuiksi kirjattu myynti oli neljänneksen lopussa 39,9
milj. euroa (37,8 milj. euroa). 

Liikevoitto oli 7,2 milj. euroa tai 10,1 milj. euroa ilman 2,9 milj. euron
kertaluontoisia kustannuksia ensimmäisen vuosineljänneksen aikana (10 milj.
euroa), mikä vastaa 9 %:a tai 13 %:a (13 %) liikevaihdosta. Osakekohtainen
tulos oli 0,03 euroa (0,04 euroa). Liiketoiminnan rahavirta oli 12,1 milj.
euroa positiivinen (13,1 milj. euroa positiivinen). Nettokäteisvarojen muutos
oli 1,2 milj. euroa negatiivinen, sisältäen maksetut osingot 9,3 milj. euroa
(1,3 milj. euroa positiivinen sisältäen maksetut osingot 9,3 milj. euroa.). 

Kiinteät kokonaiskulut olivat 68,1 milj. euroa tai 65,2 milj. euroa ilman 2,9
milj. euron kertaluontoisia kustannuksia johtuen Bordeaux'n toimiston
uudelleenjärjestelyistä ja toiminnan tehostamisesta (64,9 milj. euroa), mikä
vastaa 5 %:n tai 1 %:n kasvua edellisvuoteen verrattuna. Yhtiö on panostanut
ydinliiketoimintojen tuotekehitykseen sekä myynti- ja
markkinointitoimenpiteisiin ja maantieteelliseen laajentumiseen. Poistot
(tuotekehitysmenot, ohjelmistot, laitteistot) nousivat 4,6 milj. euroon (4,4
milj. euroa). Kehityskulujen aktivoinnit olivat 1,1 milj. euroa (0,3 milj.
euroa). 

Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihdon maantieteellinen jakauma oli
seuraava: Suomi ja Skandinavia 31 % (29 %), muu Eurooppa 47 % (47 %),
Pohjois-Amerikka 10 % (11 %) ja muu maailma 12 % (13 %). 

F-Securen liiketoiminta II/2014

Yhtiön pilvipohjainen tallennuspalvelu (personal cloud) jatkoi suotuisaa
kehittymistään vuoden toisen neljänneksen aikana. Yhtiö sopi viiden uuden
operaattorikumppanin kanssa younited -palvelun tarjoamisesta, joista muun
muassa Globe Filippiineillä, Quickline (Finecom) Sveitsissä sekä Netia Puolassa
ovat lanseeranneet palvelun toisen vuosineljänneksen aikana.
Operaattorikumppaneita on yhteensä nyt noin 25 eri puolilla maailmaa. Suoraan
kuluttajille tarjottava younited -palvelu on alkuvaiheessa kohdistettu Suomen,
Ruotsin ja Saksan markkinoille. Saadun Net Promoter Score -tutkimuksen
perusteella käyttäjien tyytyväisyys on keskimäärin korkea. Saadun palautteen
pohjalta sekä palvelua että markkinointia kehitetään edelleen ennen palvelun
laajentamista uusille markkinoille. Toukokuussa lanseerattiin younited for
Business -ratkaisu, joka mahdollistaa viimein eurooppalaisen, turvallisen
pilvipalvelun myös yrityskäyttäjille. 

Pilvistrategiaan pohjautuva tietoturvamyynti kasvaa tasaisesti. Yhtiön
keskeisimmät tietoturvaratkaisut ovat PC- ja mobiilitietoturvan yhdistävä SAFE,
pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattu Protection Service for Business
sekä seuraavan sukupolven pilviteknologiaan pohjautuva tietoturvatuote
Freedome. Liiketoiminta on hyvässä kasvussa ja tasapainottaa heikentyvää
perinteistä PC-tietoturvamyyntiä. Useat operaattorit ovat lanseeranneet
tietoturvapalveluja. Näihin kuuluvat muun muassa Frontier (USA), Darty (France)
ja Base (KPN Belgium). Freedome on herättänyt runsaasti kuluttajien
kiinnostusta ja käyttäjämäärät kasvavat voimakkaasti. 

Yhtiö kasvatti tunnettuuttaan toisen vuosineljänneksen aikana uusien
kumppanuuksien ja markkinointiaktiviteettiensa myötä. Muun muassa Facebook ja
Samsung valitsivat F-Securen teknologiakumppanikseen. Euroopan suurimmassa
tapahtumassa diginatiiveille, Berliinin re:publicassa, yhtiö julkisti
yritysvastuullisen ohjelmansa taistellakseen digitaalisen vapauden puolesta ja
yksityisyyden suojaamiseksi yhdessä käyttäjien kanssa. Toukokuussa yhtiö
järjesti kahdeksatta kertaa operaattorikumppaneillen SPECIES -konferenssin,
jonka tavoitteena on vahvistaa operaattoreiden ekosysteeemiä. 

Yhtiön toisen neljänneksen operaattoriliikevaihto supistui johtuen vanhan
tallennuspalvelun lopettamisesta eräissä kumppanuuksissa sekä myös perinteisen
PC-tietoturvan hiipumisesta. Operaattorikanavan liikevaihto laski 2 %:a 23,3
milj. euroon (23,8 milj. euroa). Tätä kompensoi yritys- ja kuluttajamyynnin
hyvä kehitys. Muiden kanavien liikevaihto kasvoi 5 %:a 15,3 milj. euroon (14,7
milj. euroa). 

Yhtiö investoi tuotekehitykseen ja keskeisimpien liiketoiminta-alueidensa
myynti- ja markkinointiaktiviteetteihin. Näihin liiketoiminta-alueisiin
kuuluvat yhdistetty PC- ja mobiilitietoturva (SAFE), Protection Service for
Business -yritysratkaisu, henkilökohtainen sisältöpilvipalvelu (younited) sekä
pilvipohjainen tietoturva (Freedome). 

Yhtiö jatkaa toimintansa laajentamista Latinalaisessa Amerikassa Telefonican ja
American Movilesin kanssa. Toisena keskeisenä kohteena ovat pienet ja
keskisuuret yritykset Saksassa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa. Lisäksi yhtiö
tutkii mahdollisia uusia toiminta-alueita Aasian ja Tyynenmeren alueella. Tuotejulkistukset II/2014


Keskeisimmät tuotejulkistukset kuluneella neljänneksellä:

Freedome, seuraavan sukupolven pilviteknologiaan pohjautuva tietoturvatuote,
joka tarjoaa anonymiteettiä webbisurffailuun, salaa yhteydet ja suojaa
haittaohjelmilta, on julkaissut uusia ns. exit pisteitä: Ruotsi, Kanada,
Hollanti ja Espanja. Samoille maille löytyy nyt myös omat kieliversiot.
Sovellus on saatavilla globaalisti englanniksi Euroopassa, USAssa,
Etelä-Amerikassa, Venäjällä ja Turkissa. Sekä media että käyttäjät ovat olleet
kiinnostuneempia Freedomesta kuin mistään aiemmasta tuotteestamme. Lue lisää:
http://freedome.f-secure.com 

Toukokuussa 2014 yhtiö julkisti yrityksille suunnatun younited for Business
-palvelun, joka on kuluttajille lanseeratusta younitedista yrityksille
kehitetty versio. Yritys voi hallita vaivattomasti sekä tietoturva- että
sisältöpilvipalvelun samasta paikasta. Palvelua hallinnoidaan saman portaalin
kautta kuin F-Securen Protection Service for Business -tietoturvapalvelu.
Uutena ominaisuutena younited -palveluun on tuotu tiimityötila, Group Spaces,
jossa yrityksen omat työntekijät ja yhteistyökumppanit voivat turvallisesti
jakaa ja työstää yhteisiä dokumentteja ja mediatiedostoja. Younited for
Business on saatavilla alkuvaiheessa Euroopassa ja siinä on kolme
tallennusvaihtoehtoa: 5 GB, 100 GB ja 500 GB. Palvelu on saatavilla F-Securen
jälleenmyyjä- ja kumppaniverkoston kautta. Lue lisää:
http://www.younited.com/en_global/business/ 


Younited by F-Secure julkisti huhtikuussa täysin uuden tavan jakaa kuvia ja
videoita elämän pienistä ja suurista, julkisista ja yksityisistä tapahtumista
reaaliaikaisesti yhdessä paikassa. Satoja miljoonia kuvia jaetaan päivittäin,
ja toistaiseksi paras tapa ryhmittää niitä on ollut häshtägit. Younited Events
on uusi, ilmainen sovellus younited by F-Securelta. Younited Eventsissä kuka
tahansa voi jakaa kuvia elämän tärkeistä hetkistä, kuten häistä,
syntymäpäiviltä, festivaaleilta, konserteista tai konferensseistä ja
seminaareista - ja saada myös ystävien kuvat reaaliaikaisesti samaan paikkaan.
Events on herättänyt kiinnostusta tunnettujen tapahtumajärjestäjien ja median
keskuudessa. Kumppanuuksista käydään neuvotteluja. Lue lisää:
https://app.younited.com/events 

F-Secure Online Scannerista julkistettiin uusi versio, jonka avulla käyttäjät
pääsevät eroon viruksista ja haittaohjelmista PC:llään, vaikka tietokoneella
olisi jo ennestään tietoturvaohjelma asennettuna. Online Scanner osoittautui
erityisesti GamoOverZeuksen yhteydessä hyödylliseksi. Ohjelmistoa käytettin
satojen tuhansien käyttäjien toimesta turvallisuuden varmistamiseksi. Lue
lisää: www.f-secure.com/online-scanner 


Online Scanner on nyt vastikään solmitun kumppanuuden myötä myös kaikkien
Facebook -käyttäjien saatavilla. Kun Facebook havaitsee epätavallista käytöstä
jollakin käyttäjätilillään, Facebook laukaisee automaattisesti
puhdistusprosessin. Toiminta tapahtuu käyttäjän selaimen ja Facebookin sisällä,
auttaen käyttäjää helposti poistamaan mahdolliset haittaohjelmat. 


Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana lanseerattua F-Secure Search -ratkaisua
on käytetty jo miljoonia kertoja. Ratkaisua laajennettiin toisen
vuosineljänneksen aikana uusilla hakutoiminnoilla. Uudessa ratkaisussa on nyt
ennakoivan haun tuki, joka ehdottaa käytettäviä hakusanoja, ja helpottaa oikean
tiedon löytymisen turvallisesti. Ensimmäiset operaattorikumppanit ovat ottaneet
tuotteen tarjontaansa osana F-Secure SAFE -ratkaisua. Lue lisää:
https://search.f-secure.com/ 


Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Yhtiön riskit ja epävarmuustekijät liittyvät muun muassa seuraaviin seikkoihin:

Yhtiön tuote- ja ratkaisuvalikoiman kilpailukyky; kilpailutilanteen
kehittyminen; hinnoittelumallit (kuten ilmaispalvelut ja
sisältöpilvipalveluiden kustannukset); valuuttakurssimuutokset,
teknologiamuutosten vaikutus; markkinoiden vaihtelu, oikea-aikainen ja
onnistunut monimutkaisten teknologioiden kaupallistaminen uusiksi tuotteiksi ja
ratkaisuiksi; kyky suojata omia aineettomia oikeuksia (IPR) samoin kuin kyky
käyttää kolmansien osapuolien teknologioita järkevin kaupallisin ehdoin;
alihankkijasuhteet; alueellinen kehitys uusilla kasvumarkkinoilla;
kumppanuussuhteiden pitkäjänteisyys; tallennetun tiedon vaarantuminen;
palveluiden laatuun liittyvät korvaukset; ja vaatimukset. jotka kohdistuvat
palvelutasoon ja kasvaneen sopimuksellisen riskin kantamiseen sekä uusien
liiketoiminta-alueiden kehittämiseen. 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Päättyneen neljänneksen jälkeen ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia yhtiön
liiketoiminnassa tai taloudellisessa asemassa. 


Varsinainen yhtiökokous 2014

F-Secure Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 3.4.2014. Yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2013 sekä myönsi
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous myös
hyväksyi kaikki hallituksen ehdotukset. Hallituksen jäseniksi valittiin Risto
Siilasmaa (hallituksen puheenjohtaja sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan
puheenjohtaja), Anu Nissinen (nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen), Juho
Malmberg (nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen), Pertti Ervi
(tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja), Jussi Arovaara (tarkastusvaliokunnan
jäsen), Matti Heikkonen (tarkastusvaliokunnan jäsen) ja Peter Vesterbacka
(tarkastusvaliokunnan jäsen). Varsinaisen yhtiökokouksen tekemät päätökset ovat
luettavissa 3.4.2014 julkaistussa pörssitiedotteessa sekä yhtiön
verkkosivuilla. 


Henkilöstö ja organisaatio

F-Securen henkilöstömäärä oli vuosineljänneksen lopussa 951 (954).

Yhtiön tämänhetkinen johtoryhmän kokoonpano vastuualueittain on seuraava:

Christian Fredrikson (toimitusjohtaja), Janne Juvonen (myynti ja markkinointi),
Samu Konttinen (kuluttajatietoturva), Timo Laaksonen (Content Cloud), Johanna
Orjatsalo (henkilöstö ja toimitilat), Pirkka Palomäki (strategia), Jari Still
(tuotekehitys), Pekka Usva (yritysliiketoiminta) ja Taneli Virtanen (talous ja
hallinto). 


Rahoitus ja pääomarakenne

Liiketoiminnan kassavirta oli vuosipuoliskon aikana 12,1 milj. euroa
positiivinen (13,1 milj. euroa positiivinen). Nettokäteisvarojen muutos oli 1,2
milj. euroa negatiivinen mukaan lukien huhtikuussa maksetut osingot 9,3 milj.
euroa (1,3 milj. euroa positiivinen mukaan lukien osingot). Nettorahoitustuotot
olivat 0,4 milj. euroa positiiviset (0,1 milj. euroa negatiivinen). 

F-Securen likvidien varojen markkina-arvo neljänneksen lopussa oli 47,3 milj.
euroa (34 milj. euroa). Valuuttakurssien (erityisesti USD, JPY, SEK ja BRL)
muutokset pienensivät hieman liikevaihtoa ja kustannuksia. 

Investoinnit käyttöomaisuuteen olivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla 3,7 milj.
euroa (2,1 milj. euroa). Aktivoidut kehitysmenot olivat 1,1 milj. euroa (0,3
milj. euroa). 

F-Securen rahoitusasema on edelleen vahva. Omavaraisuusaste vuosineljänneksen
lopussa oli 73 % (74 %) ja velkaantumisaste oli 68 % negatiivinen (54 %
negatiivinen). 


Verotus

Kuten Q4 2013 pörssitiedotteessa (5.2.2014) kerroimme, Suomen veroviranomaiset
ovat muuttaneet tulkintaa oikeudesta vähentää eräissä maissa maksettuja
lähdeveroja. Tästä johtuen yhtiö on velvoitettu maksamaan takaisin aiemmin
hyväksyttyjä lähdeveroja vuodelta 2012. Tämä koskee myös vuotta 2013. Lisäksi
yhtiöveron lasku Suomessa lisäsi veroja laskennallisten verosaatavien
pienentyessä. Näiden seurauksena yhtiö kirjasi veroja lisää noin 3,7 miljoonaa
euroa, josta 2,9 miljoonaa euroa oli kaksinkertaisen verotuksen kohteena
olevia lähdeveroja. Yhtiö aloitti toimenpiteet kaksinkertaisen verotuksen
oikaisemiseksi. Yhtiö on onnistunut saamaan takaisin noin 0,5 miljoonaa euroa. 


Osakkeet, osakepääoma, omat osakkeet ja optio-ohjelmat

F-Securen osakkeiden kokonaismäärä on tällä hetkellä 158 798 739. Yhtiön
rekisteröity osakepääoma on 1 551 311,18 euroa. Yhtiön hallussa on tällä
hetkellä 3 027 098 omaa osaketta. 

Hallinnointi (Corporate Governance)

F-Secure noudattaa listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä
(Corporate Governance) koskevia suosituksia, jotka Suomen
Arvopaperimarkkinayhdistys (Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n, NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n ja Keskuskauppakamarin yhteistyöelin) on julkistanut. F-Secure
Oyj julkaisi selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään vuodelle 2013
yhtiön vuosikertomuksessa ja yhtiön verkkosivuilla. 

Markkinatilanne, pitkän aikavälin tavoitteet ja katsaus strategiaan 2014 - 2016

Ohjelmistoala on murroksessa. Ohjelmistoja palveluna -liiketoimintamalli (SaaS)
ja pilvipohjainen jakelu ovat muuttamassa nopeasti perinteistä
liiketoimintamallia. F-Secure on päivittänyt strategiansa. Yhtiö keskittyy
pilvipohjaisiin ratkaisuihin suojatessaan laitteita pc-kauden jälkeisessä
uudessa monipuolisessa mobiililaitemaailmassa. Yhtiö tavoittelee
strategiakauden 2014 - 2016 aikana kymmenien miljoonien kasvua käyttäjämäärissä
ja liikevaihdon kiihtyvää kasvuvauhtia. Yhtiön investoidessa kasvuun
kannattavuus pysyy suhteellisesti nykyisellä tasolla ja pitkän aikavälin
kannattavuus on sidonnainen liikevaihdon kasvuun ja skaalautuviin toimintoihin. 

Markkinatilanteesta ja strategiasta on saatavilla lisää tietoa F-Securen
osavuosikatsauksessa IV/2013 (julkaistu 5.2.2014) ja yhtiön verkkosivuilla.
http://www.f-secure.com/en/web/corporation_global/company/vision-and-strategy 

Vuoden 2014 näkymät

Yhtiön investoinnit tähtäävät vuonna 2014 merkittävään tilaajamäärien kasvuun
sekä uusien pilvipohjaisten tuotteiden tuomiseen markkinoille
menestyksekkäästi. Liikevaihdon kasvua odotetaan yhtiön keskeisimmiltä
liiketoiminta-alueilta, joihin kuuluvat yhdistetty PC- ja mobiilitietoturva
(SAFE), Protection Service for Business, henkilökohtainen sisältöpilvipalvelu
(younited) sekä pilvipohjainen tietoturva (Freedome). Perinteisen
PC-tietoturvamyynnin odotetaan laskevan. Maantieteellisesti Latinalaisen
Amerikan odotetaan pysyvän kasvun veturina. Uusien pilvipalvelutuotteiden
odotetaan vaikuttavaan kasvuun etenkin vuoden loppua kohden.
Pilvipalvelutuotteiden myynnin uskotaan kehittyvän younitedin avulla
suotuisasti operaattoreiden, kuluttajien sekä pienten ja keskisuurten yritysten
kautta. 

Kasvua odotetaan etenkin tietoturva- ja pilvipalveluiden vuositilauksista.
Tämän seurauksena myynti kasvaa liikevaihtoa nopeammin joka näkyy myös
ennakkomyynniksi kirjatun myynnin kasvusta. 

Toiminnan tehostamisen ja F-Secure SDC:n (Ranska) muutosten uskotaan
aiheuttavan enintään 3 milj. euron kertaluonteiset kulut kuluvana vuonna.
Ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen on sisällytetty 2,9 milj. euroa
kuluvarauksiksi kirjattuja ja osittain toteutuneita kustannuksia
uudelleenjärjestelyistä. 

Johdon arvio kuluvalle vuodelle pysyy ennallaan: liikevaihdon odotetaan
kasvavan edellisestä vuodesta painottuen toiseen vuosipuoliskoon. Vuotuisen
liikevoiton uskotaan olevan noin 15 % liikevaihdosta pois lukien edellä
mainitut kertaluonteiset kulut. 

Liikevaihtoarvio perustuu tämän hetken myyntinäkymiin, olemassa olevaan
tilauskantaan ja tukisopimuksiin sekä valuuttakursseihin. Yhtiö jatkaa edelleen
pidemmän aikavälin kasvun priorisointia lyhyen aikavälin kannattavuuden sijaan,
ja kohdistaa investointinsa parantuneesta tuloksesta kasvutavoitteisiin
ydinliiketoiminnassaan. 


Tiedotustilaisuus tänään klo 11

Analyytikoille ja medialle järjestetään tiedotustilaisuus tänään 24.7. klo
11.00 Suomen aikaa yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Tammasaarenkatu 7,
Helsinki (Ruoholahti). Tiedotustilaisuudessa toimitusjohtaja Christian
Fredrikson esittelee vuoden toisen neljänneksen tuloksen. 

Englanninkielinen webcast kansainvälisille sijoittajille ja analyytikoille
järjestetään kello 14.00 paikallista aikaa. Webcastiin voi osallistua joko
internetin välityksellä, jolloin näkee esitysmateriaalin ja suoran
videolähetyksen, tai pelkästään puhelimen välityksellä. Webcastiin pääsee
osallistumaan internetin kautta alla olevasta linkistä. 

https://meet.F-Secure.com/gia.forsman-harkonen/FVRZPNPS


Pääset osallistumaan webcastiin puhelimitse soittamalla numeroon +358975110100.

Puhelinkonferenssin tunnus on 4747916.

Webcast järjestetään Lyncin kautta, joka mahdollistaa videolähetyksen ja muun
visuaalisen materiaalin esittämisen. Jos et ole aiemmin käyttänyt Lynciä, voit
ladata ohjelman koneellesi ja lukea sen käyttöohjeet alla olevasta linkistä. 

http://r.office.microsoft.com/r/rlidOC10?clid=1033&p1=4&p2=1041&pc=oc&ver=4&subv
er=0&bld=7185&bldver=0 

Jos et pysty lataamaan ohjelmistoa koneellesi, voit käyttää pelkästään
websovellusta. Huomioithan kuitenkin ettei websovelluksen kautta kuule ääntä,
joten tällöin sinun tulee osallistua webcastiin myös puhelimitse. 


Esitysmateriaali on saatavilla ennen tilaisuuden alkua yhtiön verkkosivuilla
www.f-secure.fi > Tietoa F-Securesta > Sijoittajat. Sivustolla on myös
saatavilla video, jossa toimitusjohtaja Christian Fredrikson esittelee kuluneen
neljänneksen tuloksen. Taloudellinen kalenteri

F-Secure Oyj julkistaa osavuosikatsauksensa vuonna 2014 seuraavasti:

Vuoden 2014 kolmannelta neljännekseltä - 23.lokakuuta 2014F-Secure Corporation

Lisätietoja

F-Secure Corporation
Christian Fredrikson, toimitusjohtaja
puh. +358 9 2520 0700

Taneli Virtanen, talousjohtaja
puh. +358 9 2520 5655Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 standardin Osavuosikatsaukset
mukaisesti ja tässä katsauksessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita kuin
tilinpäätöksessä 2013 sekä lisäksi 1.1.2014 voimaantullutta IFRS 12
-standardia. Tunnusluvut (tilintarkastamattomia):                    
---------------------------------------------------------------------------
(Miljoonaa EUR)                              
---------------------------------------------------------------------------
TULOSLASKELMA             2014 2013 2014 2013 Muutos  2013
---------------------------------------------------------------------------
                    4-6  4-6  1-6  1-6   %   1-12
---------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto              38,6 38,4 77,8 76,8   1  155,1
---------------------------------------------------------------------------
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut  1,8  1,8  3,8  3,5   9   7,0 
---------------------------------------------------------------------------
Bruttokate              36,8 36,6 73,9 73,3   1  148,1
---------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan muut tuotot       0,6  0,7  1,4  1,5  -5   2,7 
---------------------------------------------------------------------------
Myynnin ja markkinoinnin kulut    20,8 19,8 42,9 38,2  12   73,6
---------------------------------------------------------------------------
Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut  9,8 11,1 21,4 21,8  -2   41,7
---------------------------------------------------------------------------
Hallinnon kulut            1,8  2,4  3,8  4,9  -22   8,4 
---------------------------------------------------------------------------
Liiketulos               5,0  4,0  7,2 10,0  -28   27,1
---------------------------------------------------------------------------
Rahoitustuotot (netto)         0,2 -0,2  0,4 -0,1      -0,7
---------------------------------------------------------------------------
Tulos ennen veroja           5,2  3,8  7,6  9,8      26,3
---------------------------------------------------------------------------
Tuloverot               -1,7 -1,4 -2,4 -3,3      -9,9
---------------------------------------------------------------------------
Kauden tulos              3,5  2,4  5,2  6,5      16,5
---------------------------------------------------------------------------Muut laajan tuloksen erät:                        
--------------------------------------------------------------------------
Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot  0,0  0,1  0,0  0,1 -0,1
--------------------------------------------------------------------------
Myytävissä olevat rahoitusvarat        0,2 -0,2  0,5 -0,2  0,1
--------------------------------------------------------------------------
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot  0,0  0,1 -0,1  0,0  0,0
--------------------------------------------------------------------------
Tilikauden laaja tulos (omistajille)      3,7  2,3  5,5  6,5 16,5
--------------------------------------------------------------------------
Osakekohtainen tulos, EUR           0,02 0,02 0,03 0,04 0,11
--------------------------------------------------------------------------
-ml.laimennusvaik., EUR            0,02 0,02 0,03 0,04 0,11
--------------------------------------------------------------------------TASEVARAT            30/6/2014 30/6/2013 31/12/2013
-----------------------------------------------------------------
Aineettomat hyödykkeet       15,5    19,2    16,8  
-----------------------------------------------------------------
Aineelliset hyödykkeet       8,9    9,1    8,3  
-----------------------------------------------------------------
Liikearvo              19,4    19,4    19,4  
-----------------------------------------------------------------
Muut saamiset            3,8    4,5    4,4  
-----------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset varat yht.      47,5    52,2    49,0  
-----------------------------------------------------------------
Varasto               0,2    0,2    0,3  
-----------------------------------------------------------------
Muut saamiset            40,6    35,9    39,5  
-----------------------------------------------------------------
Myytävissä olevat rahoitusvarat   32,9    20,3    25,7  
-----------------------------------------------------------------
Rahat ja pankkisaamiset       14,5    13,8    22,2  
-----------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset varat yht.      88,2    70,3    87,7  
-----------------------------------------------------------------
Yhteensä              135,7   122,5    136,6 
-----------------------------------------------------------------OMA PÄÄOMA JA VELAT    30/6/2014 30/6/2013 31/12/2013
----------------------------------------------------------
Oma pääoma          69,4    62,6    72,8  
----------------------------------------------------------
Muut velat          0,5    0,4    0,4  
----------------------------------------------------------
Varaukset 1)         1,9    0,1    0,0  
----------------------------------------------------------
Ennakkomaksut        6,5    8,7    9,2  
----------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset velat yht.   8,9    9,1    9,5  
----------------------------------------------------------
Muut velat          24,0    21,7    24,8  
----------------------------------------------------------
Ennakkomaksut        33,4    29,1    29,6  
----------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset velat yht.   57,4    50,8    54,3  
----------------------------------------------------------
Yhteensä          135,7   122,5    136,6 
----------------------------------------------------------

RAHAVIRTALASKELMA       30/6/2014 30/6/2013 31/12/2013
--------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirta     12,1    13,1    28,5  
--------------------------------------------------------------
Investointien rahavirta     -4,0    -2,5    -4,0  
--------------------------------------------------------------
Rahoituksen rahavirta 2)     -9,3    -9,3    -9,3  
--------------------------------------------------------------
Rahavarojen muutos        -1,2    1,3    15,2  
--------------------------------------------------------------
Rahavarat tilikauden alussa   48,0    32,9    32,4  
--------------------------------------------------------------
Käyvän arvon muutos       0,5    -0,2    0,1  
--------------------------------------------------------------
Rahavarat tilikauden lopussa   47,3    34,0    47,7  
--------------------------------------------------------------
Oman pääoman muutokset       Osake-  Yli-  SVOP  Omat  Kert.  Myyt.    Transl.  Yht.
       pää-  kurssi    osak- voitto  olevat    diff.     
       oma  rahasto     keet  varat rahavarat          
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma:  1,6   0,2   5,1  -7,8  73,5   0,3     -0,1   72,8
31.12.2013                                   
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden                 5,2    0,4          5,5
laaja tulos                                   
yht.                                      
--------------------------------------------------------------------------------
Osingot                   -9,3              -9,3
--------------------------------------------------------------------------------
Osakeper.              0,7  -0,3               0,4
maksujen                                    
kustannus                                    
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma  1,6   0,2   5,1  -7,0  69,0   0,7     -0,1   69,4
30.6.2014                                    
--------------------------------------------------------------------------------LIITETIEDOT

1)Ranskalaisen tytäryhtiön uudelleenjärjestelyistä koituvat kertaluonteiset
kustannukset ovat n. 1,9 milj. euroa. 

2)Rahoituksen rahavirta Vuoden 2013 osinko 0,06 eur/osake on maksettu
15.4.2014. Maksettu määrä oli 9.345.749,70 euroa. Vuonna 2013 maksettu osinko
oli 9.322.974,24 euroa. Tunnusluvut                       2014  2013  2013
---------------------------------------------------------------------------
                             6 kk  6 kk 12 kk
---------------------------------------------------------------------------
Liiketulos                        9,3  13,0  17,5
% liikevaihdosta                              
---------------------------------------------------------------------------
ROI, %                          22,0  33,4  40,9
---------------------------------------------------------------------------
ROE, %                          14,6  21,2  24,9
---------------------------------------------------------------------------
Omavaraisuusaste, %                   72,5  73,9  74,3
---------------------------------------------------------------------------
Nettovelkaantumisaste, %                -68,1 -54,3 -65,6
---------------------------------------------------------------------------
Osakekohtainen tulos, EUR                0,03  0,04  0,11
---------------------------------------------------------------------------
Osakekohtainen tulos laimennusvaikutus huomioiden, EUR  0,03  0,04  0,11
---------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma/osake, EUR                  0,44  0,39  0,46
---------------------------------------------------------------------------
P/E luku                         38,5  25,4  17,6
---------------------------------------------------------------------------
Investoinnit, MEUR                    3,7  2,1  3,7 
---------------------------------------------------------------------------
Vastuut, MEUR                      11,4  14,2  12,2
---------------------------------------------------------------------------
Henkilöstö keskimäärin                  941  944  949 
---------------------------------------------------------------------------
Henkilöstön lkm kauden lopussa              951  954  939 
---------------------------------------------------------------------------Segmentit

Konsernissa seurataan yhtä segmenttiä; tietoturvaaKehitys neljännesvuosittain      1/13 2/13 3/13 4/13 1/14 2/14
------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto              38,4 38,4 38,3 40,0 39,1 38,6
------------------------------------------------------------------------
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut  1,7  1,8  1,5  2,1  2,0  1,8
------------------------------------------------------------------------
Bruttokate              36,7 36,6 36,8 37,9 37,2 36,8
------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan muut tuotot       0,8  0,7  0,3  0,9  0,8  0,6
------------------------------------------------------------------------
Myynnin ja markkinoinnin kulut    18,4 19,8 17,8 17,6 22,1 20,8
------------------------------------------------------------------------
Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut 10,7 11,1  9,5 10,4 11,5  9,8
------------------------------------------------------------------------
Hallinnon kulut            2,5  2,4  1,5  2,1  2,0  1,8
------------------------------------------------------------------------
Liiketulos               5,9  4,0  8,4  8,8  2,3  5,0
------------------------------------------------------------------------
Rahoitustuotot             0,1 -0,2 -0,6 -0,1  0,1  0,2
------------------------------------------------------------------------
Tulos ennen veroja           6,0  3,8  7,8  8,7  2,4  5,2
------------------------------------------------------------------------Maantieteelliset tiedotLiikevaihto      4-6/2014 4-6/2013 1-6/2014 1-6/2013
------------------------------------------------------------
Suomi ja Skandinavia  11,8   11,0   24,3   22,3 
------------------------------------------------------------
Muu Eurooppa      18,1   18,0   36,3   35,8 
------------------------------------------------------------
Pohjois-Amerikka     4,0    4,4    7,9    8,7 
------------------------------------------------------------
Muu maailma       4,7    5,0    9,3   10,0 
------------------------------------------------------------
Yhteensä        38,6   38,4   77,8   76,8 
------------------------------------------------------------Käyvät arvot

Rahoituserien kirjanpitoarvo vastaa käypää arvoa.Käypään arvoon arvostetut varat       Yhteensä Taso 1 Taso 2 Taso 3
----------------------------------------------------------------------------
Myytävissä olevat rahoitusvarat 30.6.2014   32,9   32,8      0,1 
----------------------------------------------------------------------------
Myytävissä olevat rahoitusvarat 30.6.2013   20,3   20,2      0,1 
----------------------------------------------------------------------------
Myytävissä olevat rahoitusvarat 31.12.2013  25,7   25,6      0,1 
----------------------------------------------------------------------------
      
Liitteet:F-Secure_Q2_2014_FI.pdf