F-Secure Oyj Osavuosikatsaus 24.4.2014 klo 09.00

Pilvistrategia etenee suunnitellusti, taloudellinen tulos odotusten mukainen

Keskeisiä tapahtumia ensimmäisellä vuosineljänneksellä

 -- Liikevaihto kasvoi 2%:a 39,1 milj. euroon (38,4 milj. euroa)
 -- Liikevoitto oli 5,1 milj. euroa, 13 % liikevaihdosta, pois lukien 2.9 milj.
   euron kertaluontoiset kustannukset (5,9 milj. euroa, 15 % liikevaihdosta)
 -- Osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa (0,03 euroa)
 -- Liiketoiminnan rahavirta oli 6,1 milj. euroa positiivinen (7,4 milj. euroa
   positiivinen); kassa kasvoi 4,9 milj. euroa (5,6 milj. euroa)
 -- Pilvistrategia etenee suunnitellusti

Johdon arvio vuoden 2014 näkymistä pysyy ennallaan:

 -- Liikevaihdon arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta painottuen toiseen
   vuosipuoliskoon
 -- Liikevoitto on noin 15 % pois lukien kertaluontoiset kulut

Talouden tunnusluvut      2014 2013  2013
-------------------------------------------------
(Milj. euroa)          1-3  1-3  1-12
-------------------------------------------------
Liikevaihto           39.1 38.4 155.1
-------------------------------------------------
Liikevoitto*           5.1  5.9  27.1
-------------------------------------------------
% liikevaihdosta*        13  15  17 
-------------------------------------------------
Tulos ennen veroja*       5.3  6.0  26.3
-------------------------------------------------
Osakekohtainen tulos (EUR)   0.01 0.03  0.11
-------------------------------------------------
Kauden lopussa: Saadut ennakot 39.9 38.9  38.7
-------------------------------------------------
                         
-------------------------------------------------
Sijoitetun pääoman tuotto, %   14  38  41 
-------------------------------------------------
Omavaraisuusaste, %       73  75  74 
-------------------------------------------------
Velkaantumisaste, %       -71  -56  -66 
-------------------------------------------------
Henkilöstö            941  938  939 
-------------------------------------------------
(Tilintarkastamaton. Vastaavan ajanjakson vertailuluvut esiintyvät sulkeissa
kuluvan vuoden luvun perässä, ellei toisin mainita. Valuutta on euro. *Q114
pois lukien 2,9 milj. euron kertaluontoiset kulut.) 


Toimitusjohtaja Christian Fredrikson:

Tietoturva-ala elää murroskautta. Ohjelmistoja palveluna
-liiketoimintakonsepti ja palveluiden toimittaminen pilvipohjaisesti
mullistavat perinteiset liiketoimintatavat. Tulevaisuudessa kaikki tiedot ja
palvelut menevät pilveen, myös tietoturva. Internetyhteydessä olevien
laitteiden pilvipohjainen tietoturva tulee korvaamaan perinteisen
laitekohtaisen suojauksen. Olen erittäin tyytyväinen strategiamme
suunnitelmanmukaiseen etenemiseen. Jatkamme uusien innovatiivisten
pilviteknologiaan pohjaavien tuotteiden julkistuksia myös pk- asiakaskunnalle
osana uuden pilvipohjaisen markkinan valloitusta. 

Vuoden ensimmäisen neljänneksen tulos oli odotusten mukainen. Perinteinen
PC-pohjainen tietoturvamyynti oli pienessä laskussa yleisesti hiipuvan
PC-markkinan mukana. Pilviteknologiaan pohjaava ja strategian mukainen
liiketoimintamme osoitti puolestaan vahvaa kasvua. Kaiken kaikkiaan yhtiön
taloudellinen tila on vakaa hyvä kassavirran ja kannattavuuden myötä.
Toimintamme on tälle vuodelle annetun ohjeistuksen osalta hyvin raiteilla. 

Henkilökohtaisten pilvipalveluiden liiketoiminnan saralla olemme edistyneet
hyvin. Olemme lanseeranneet uusia palveluita useiden operaattoreiden kanssa ja
voittaneet uusia asiakkuuksia. Tietoturvaliiketoimintamme on vakaalla pohjalla.
Pilviteknologiaan pohjaava strategiamme tietoturvan osalta osoittaa vahvaa
kasvua. Olen erityisen tyytyväinen uuden sukupolven täysin pilvipohjaisen
tietoturvatuotteemme Freedomen hyvin alkaneeseen lanseeraukseen. Tuote on
herättänyt paljon kiinnostusta ja se on saanut positiivisen vastaanoton
kuluttajien keskuudessa. 

Snowdenin paljastusten jälkeisessä maailmassa haluamme tulla tunnetuksi
yhtiönä, jolla on vahva näkökanta yksityisyyteen ja digitaaliseen vapauteen
liittyvissä asioissa. Uusi lupauksemme Switch on Freedom kiteyttää missiomme
taistella ihmisten digitaalisen vapauden puolesta. Suojaamme yksityisyyden ja
varmistamme turvallisen internetin käyttö. Katsoessani vuotta eteenpäin, olen
varma että olemme oikealla tiellä kääntämässä yhtiötä takaisin kasvu-uralle. 


F-Securen taloudellinen tulos tammi-maaliskuussa 2014

Kokonaisliikevaihto kasvoi 2 %:a 39,1 milj. euroon (38,4 milj. euroa).
Operaattorikanavan liikevaihto kasvoi 4 %:a edellisvuoteen verrattuna ja oli
24,1 milj. euroa (23,1 milj. euroa) vastaten 62 %:a (60 %) yhtiön
liikevaihdosta. Muiden kanavien liikevaihto laski 1 %:n ja oli 15,1 milj. euroa
(15,2 milj. euroa). Nämä kanavat vastaavat 38 % (40 %) yhtiön liikevaihdosta.
Ennakkomaksuiksi kirjattu myynti oli neljänneksen lopussa 39,9 milj. euroa
(38,9 milj. euroa). 

Liikevoitto oli 2,3 milj. euroa tai 5,1 milj. euroa pois lukien 2,9 milj. euron
kertaluontoiset kustannukset (5,9 milj. euroa), mikä vastaa 6 %:a tai 13 %:a
(15 %) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa (0,03 euroa).
Liiketoiminnan rahavirta oli 6,1 milj. euroa positiivinen (7,4 milj. euroa
positiivinen). Nettokäteisvarojen muutos oli 4,9 milj. euroa positiivinen (5,6
milj. euroa positiivinen). 

Kiinteät kokonaiskulut olivat 35,7 milj. euroa tai 32,8 milj. euroa pois lukien
2,9 milj. euron kertaluontoiset kustannukset Bordeaux'n toimiston
uudelleenjärjestelyistä ja toiminnan tehostamisesta (31,6 milj. euroa), mikä
vastaa 13 %:n tai 4 %:n kasvua edellisvuoteen verrattuna. Yhtiö on panostanut
ydin liiketoimintojen tuotekehitykseen sekä myynti- ja
markkinointitoimenpiteisiin ja maantieteelliseen laajentumiseen. Poistot
(tuotekehitysmenot, ohjelmistot, laitteistot) nousivat 2,3 milj. euroon (2,1
milj. euroa). Kehityskulujen aktivoinnit olivat 0,5 milj. euroa (0,3 milj.
euroa). 

Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihdon maantieteellinen jakauma oli
seuraava: Suomi ja Skandinavia 32 % (30 %), muu Eurooppa 46 % (46 %),
Pohjois-Amerikka 10 % (11 %) ja muu maailma 12 % (13 %). 


F-Securen liiketoiminta I/2014

Yhtiön henkilökohtainen pilvipalveluliiketoiminta jatkoi menestystään vuoden
ensimmäisen neljänneksen aikana. Younited-teknologiaan pohjautuvat
henkilökohtaiset pilvipalvelut herättävät edelleen kiinnostusta operaattoreiden
keskuudessa. Viimeisimpiin operaattorilanseerauksiin kuuluvat Elisan Saunalahti
Pilvilinna (Suomi), Virgin Media Cloud (Iso-Britannia) ja Primacom (Saksa).
Lisäksi F-Secure on voittanut useita uusia operaattoreita. Yhteensä yhtiöllä on
nyt lähes 20 operaattorikumppania younited -palvelussa. Kuluttajille suunnattu
younited-palvelu on julkistettu, ja yhtiö on käynnistänyt uusia toimia
tilaajakannan kasvattamiseksi. 

Tietoturvamyynti oli kaiken kaikkiaan odotetulla tasolla. Pilvistrategian
mukainen tietoturvamyynti kasvaa voimakkaasti. Yhtiön keskeisimmät
tietoturvaratkaisut, joihin kuuluvat PC- ja mobiilitietoturvan yhdistävä SAFE,
pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattu Protection Service for Business
sekä Freedome, ovat hyvässä kasvussa ja tasapainottavat heikentyvää perinteistä
PC-tietoturvamyyntiä. Useat operaattorit ovat julkistaneet uuden SAFE-palvelun.
Näihin kuuluvat muun muassa Play (Puola), Netia (Puola), Stofa (Tanska) ja
Italian suurin operaattori TIM. Yhtiö on julkistanut kuluttajille suunnatun
Freedome-ratkaisun. Tämä täysin pilvipohjainen uuden sukupolven tietoturvatuote
on saatavilla sovelluskaupoissa, ja se on saanut paljon huomiota. Lisää
lanseerauksia on tulossa toisen vuosineljänneksen aikana. 

Yhtiö investoi tuotekehitykseen ja keskeisimpien liiketoiminta-alueidensa
myynti- ja markkinointiaktiviteetteihin. Näihin liiketoiminta-alueisiin
kuuluvat yhdistetty PC- ja mobiilitietoturva (SAFE), Protection Service for
Business, henkilökohtainen sisältöpilvipalvelu (younited) sekä pilvipohjainen
tietoturva (Freedome). 

Yhtiö jatkaa toimintansa laajentamista Latinalaisessa Amerikassa Telefonican ja
American Movilesin kanssa. Toisena keskeisenä kohteena ovat pienet ja
keskisuuret yritykset Saksassa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa. Lisäksi yhtiö
tutkii mahdollisia uusia toiminta-alueita Aasian ja Tyynenmeren alueella. 


Tuotejulkistukset I/2014


Keskeisimmät tuotejulkistukset kuluneella neljänneksellä:

Seuraavan sukupolven pilviteknologiaan pohjautuva tietoturvatuote Freedome on
lanseerattu valikoiduilla markkinoilla Euroopassa sekä USA:ssa. Freedome on
ensimmäinen tuote markkinoilla jonka avulla käyttäjää ei pysty jäljittämään
verkkoyhteyden perusteella. Freedome on lanseerattu myös Applen laitteille
ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. 
Lisätietoja Freedomesta: http://freedome.f-secure.com/

F-Secure Key tallentaa salasanasi ja käyttäjätunnuksesi yhteen paikkaan, jonka
kautta takaat pääsyn yhden salasanan avulla kaikkiin palveluihin. Ensimmäisen
vuosineljänneksen aikana F-Secure Key lanseerattiin portugaliksi ja espanjaksi
erityisesti Latinalaisen Amerikan markkinoita silmälläpitäen. 
Lue lisää Keystä: http://www.f-secure.com/key

F-Secure SAFE suojaa tietokoneen, älypuhelimen ja tabletin yhdellä
yksinkertaisella ratkaisulla. SAFE on helmikuussa julkistettu globaalisti eri
kieliversioille. Aiemmin SAFE on ollut saatavilla englanniksi UK:n, US:n ja ns.
yleisellä globaalilla markkinalla. 
Lisää SAFEsta: http://www.f-secure.com/en/web/home_us/safe

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Safe Anywhere -tuotteen pankkitoimintojen
suojausta laajennettiin älypuhelimiin ja tabletteihin. Mobiililaitteita
käytetään yhä enemmän verkkopankkiyhteyksiin, sijoitustoimintaan ja muihin
taloudellisiin toimiin. Safe Anywheren toiminnallisuuksiin tuotiin myös Safe
Search -ominaisuus. Safe Search laanseerattiin vuoden 2013 viimeisen
vuosineljänneksen aikana, ja on saanut hyvää vastakaikua yhden neljänneksen
aikana. Palvelua on käytetty jo miljoonia kertoja. 

Huhtikuussa 2014 younited by F-Secure julkisti uuden tavan jakaa
yhteisöllisesti kuvia ja videoita kaikista elämän tapahtumista, niin pienistä
kuin suurista, yksityisistä ja julkisista, reaaliaikaisesti ja yhteen paikkaan
koottuna. Kuvia jaetaan satoja miljoonia päivittäin. Paras tapa niiden
ryhmittelyyn on ollut hashtag - aina tähän saakka. Younited Events on uusi
ilmaissovellus. Se mahdollistaa kuvien ja videoiden jakamisen esimerkiksi
syntymäpäiväjuhlista, konserteista, urheilutapahtumista, festivaaleilta, häistä
tai mistä tahansa tapahtumasta kaikkien käyttäjien kesken yhteen paikkaan.
Younited Event on herättänyt tunnettujen tapahtumajärjestäjien ja median
kiinnostusta ja uusia kumppanuusneuvotteluja on työn alla. 
Lisätietoja younited Eventsistä osoitteessa: https://app.younited.com/events


Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Yhtiön riskit ja epävarmuustekijät liittyvät muun muassa seuraaviin seikkoihin:

Yhtiön tuote- ja ratkaisuvalikoiman kilpailukyky; kilpailutilanteen
kehittyminen; hinnoittelumallit (kuten ilmaispalvelut ja
sisältöpilvipalveluiden kustannukset); valuuttakurssimuutokset,
teknologiamuutosten vaikutus; markkinoiden vaihtelu, oikea-aikainen ja
onnistunut monimutkaisten teknologioiden kaupallistaminen uusiksi tuotteiksi ja
ratkaisuiksi; kyky suojata omia aineettomia oikeuksia (IPR) samoin kuin kyky
käyttää kolmansien osapuolien teknologioita järkevin kaupallisin ehdoin;
alihankkijasuhteet; alueellinen kehitys uusilla kasvumarkkinoilla;
kumppanuussuhteiden pitkäjänteisyys; tallennetun tiedon vaarantuminen;
palveluiden laatuun liittyvät korvaukset; ja vaatimukset. jotka kohdistuvat
palvelutasoon ja kasvaneen sopimuksellisen riskin kantamiseen sekä uusien
liiketoiminta-alueiden kehittämiseen. 


Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Päättyneen neljänneksen jälkeen ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia yhtiön
liiketoiminnassa tai taloudellisessa asemassa. 


Uudelleenjärjestelytoimet

F-Secure SDC:tä (Ranska) koskevat uudelleenjärjestelyt ja
yhteistoimintaneuvottelut ovat käynnissä ja saattavat vaikuttaa 22 positioon.
Tästä aiheutuvat kulut sisältyvät kertaluontoisiin 2,9 milj. euron kuluihin ja
varauksiin ensimmäisellä neljänneksellä. 


Varsinainen yhtiökokous 2014

F-Secure Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 3.4.2014. Yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2013 sekä myönsi
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous myös
hyväksyi kaikki hallituksen ehdotukset. Hallituksen jäseniksi valittiin Risto
Siilasmaa (hallituksen puheenjohtaja sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan
puheenjohtaja), Anu Nissinen (nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen), Juho
Malmberg (nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen), Pertti Ervi
(tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja), Jussi Arovaara (tarkastusvaliokunnan
jäsen), Matti Heikkonen (tarkastusvaliokunnan jäsen) ja Peter Vesterbacka
(tarkastusvaliokunnan jäsen). Varsinaisen yhtiökokouksen tekemät päätökset ovat
luettavissa 3.4.2014 julkaistussa pörssitiedotteessa sekä yhtiön
verkkosivuilla. 


Henkilöstö ja organisaatio

F-Securen henkilöstömäärä oli vuosineljänneksen lopussa 941 (938).

Yhtiön tämänhetkinen johtoryhmän kokoonpano vastuualueittain on seuraava:

Christian Fredrikson (toimitusjohtaja), Janne Juvonen (myynti ja markkinointi),
Samu Konttinen (kuluttajatietoturva), Timo Laaksonen (Content Cloud), Johanna
Orjatsalo (henkilöstö ja toimitilat), Pirkka Palomäki (strategia), Jari Still
(tuotekehitys), Pekka Usva (yritysliiketoiminta) ja Taneli Virtanen (talous ja
hallinto). 


Rahoitus ja pääomarakenne

Liiketoiminnan kassavirta oli vuosineljänneksen aikana 6 milj. euroa
positiivinen (7,4 milj. euroa positiivinen). Nettokäteisvarojen muutos oli 4,9
milj. euroa positiivinen (5,6 milj. euroa positiivinen). Nettorahoitustuotot
olivat 0,1 milj. euroa positiiviset (0,1 milj. euroa positiivinen). 

F-Securen likvidien varojen markkina-arvo neljänneksen lopussa oli 53 milj.
euroa (38,7 milj. euroa). Valuuttakurssien (erityisesti USD, JPY, SEK ja BRL)
muutoksilla oli negatiivinen vaikutus liikevaihtoon ja positiivinen
kustannuksiin. 

Investoinnit käyttöomaisuuteen olivat vuosineljänneksellä 1,1 milj. euroa (1,5
milj. euroa). Aktivoidut kehitysmenot olivat 0,5 milj. euroa (0,3 milj. euroa). 

F-Securen rahoitusasema on edelleen vahva. Omavaraisuusaste vuosineljänneksen
lopussa oli 73 % (75 %) ja velkaantumisaste oli 71 % negatiivinen (56 %
negatiivinen). 


Osakkeet, osakepääoma, omat osakkeet ja optio-ohjelmat

F-Securen osakkeiden kokonaismäärä on tällä hetkellä 158 798 739. Yhtiön
rekisteröity osakepääoma on 1 551 311,18 euroa. Yhtiön hallussa on tällä
hetkellä 3 036 244 omaa osaketta. 

F-Securen hallitus on hyväksynyt 23.4.2014 uuden pitkän aikavälin
osakepohjaisen kannustinohjelman avainhenkilöstölle. Kannustinohjelma koskee
vuosia 2014, 2015 ja 2016 ja jokainen ansaintakausi kestää kolme vuotta.
Osakepalkkioiden maksimimäärä on rajoitettu kolmen vuoden aikana 10 miljoonaan
osakkeeseen. Hallitus hyväksyy kunkin ansaintakauden mittarit, tavoitteet ja
osallistujat vuosittain. 


Hallinnointi (Corporate Governance)

F-Secure noudattaa listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä
(Corporate Governance) koskevia suosituksia, jotka Suomen
Arvopaperimarkkinayhdistys (Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n, NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n ja Keskuskauppakamarin yhteistyöelin) on julkistanut. F-Secure
Oyj julkaisi selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään vuodelle 2013
yhtiön vuosikertomuksessa ja yhtiön verkkosivuilla. 


Markkinatilanne, pitkän aikavälin tavoitteet ja katsaus strategiaan 2014 - 2016

Ohjelmistoala on murroksessa. Ohjelmistoja palveluna -liiketoimintamalli (SaaS)
ja pilvipohjainen jakelu ovat muuttamassa nopeasti perinteistä
liiketoimintamallia. F-Secure on päivittänyt strategiansa. Yhtiö keskittyy
pilvipohjaisiin ratkaisuihin suojatessaan laitteita pc-kauden jälkeisessä
uudessa monipuolisessa mobiililaitemaailmassa. Yhtiö tavoittelee
strategiakauden 2014 - 2016 aikana kymmenien miljoonien kasvua käyttäjämäärissä
ja liikevaihdon kiihtyvää kasvuvauhtia. Yhtiön investoidessa kasvuun
kannattavuus pysyy suhteellisesti nykyisellä tasolla ja pitkän aikavälin
kannattavuus on sidonnainen liikevaihdon kasvuun ja skaalautuviin toimintoihin. 

Markkinatilanteesta ja strategiasta on saatavilla lisää tietoa F-Securen
osavuosikatsauksessa IV/2013 (julkaistu 5.2.2014) ja yhtiön verkkosivuilla. 
http://www.f-secure.com/en/web/corporation_global/company/vision-and-strategy


Vuoden 2014 näkymät

Yhtiön investoinnit tähtäävät vuonna 2014 merkittävään tilaajamäärien kasvuun
sekä uusien pilvipohjaisten tuotteiden tuomiseen markkinoille
menestyksekkäästi. Liikevaihdon kasvua odotetaan yhtiön keskeisimmiltä
liiketoiminta-alueilta, joihin kuuluvat yhdistetty PC- ja mobiilitietoturva
(SAFE), Protection Service for Business, henkilökohtainen sisältöpilvipalvelu
(younited) sekä pilvipohjainen tietoturva (Freedome). Perinteisen
PC-tietoturvamyynnin odotetaan laskevan. Maantieteellisesti Latinalaisen
Amerikan odotetaan pysyvän kasvun veturina. Uusien pilvipalvelutuotteiden
odotetaan vaikuttavaan kasvuun etenkin vuoden loppua kohden.
Pilvipalvelutuotteiden myynnin uskotaan kehittyvän younitedin avulla
suotuisasti operaattoreiden, kuluttajien sekä pienten ja keskisuurten yritysten
kautta. 

Kasvua odotetaan etenkin tietoturva- ja pilvipalveluiden vuositilauksista.
Tämän seurauksena myynti kasvaa liikevaihtoa nopeammin joka näkyy myös
ennakkomyynniksi kirjatun myynnin kasvusta. 

Toiminnan tehostamisen ja F-Secure SDC:n (Ranska) muutosten uskotaan
aiheuttavan enintään 3 milj. euron kertaluonteiset kulut kuluvana vuonna.
Ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen on sisällytetty 2,9 milj. euroa
kuluvarauksiksi kirjattuja ja osittain toteutuneita kustannuksia
uudelleenjärjestelyistä. 

Johdon arvio kuluvalle vuodelle pysyy ennallaan: liikevaihdon odotetaan
kasvavan edellisestä vuodesta painottuen toiseen vuosipuoliskoon. Vuotuisen
liikevoiton uskotaan olevan noin 15 % liikevaihdosta pois lukien edellä
mainitut kertaluonteiset kulut. 

Liikevaihtoarvio perustuu tämän hetken myyntinäkymiin, olemassa olevaan
tilauskantaan ja tukisopimuksiin sekä valuuttakursseihin. Yhtiö jatkaa pidemmän
aikavälin kasvun priorisointia lyhyen aikavälin kannattavuuden edelleen, ja
kohdistaa investointinsa parantuneesta tuloksesta kasvutavoitteisiin
ydinliiketoiminnassaan. 


Tiedotustilaisuus tänään klo 11

Analyytikoille ja medialle järjestetään tiedotustilaisuus tänään 24.4. klo
11.00 Suomen aikaa yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Tammasaarenkatu 7,
Helsinki (Ruoholahti). Tiedotustilaisuudessa toimitusjohtaja Christian
Fredrikson esittelee vuoden ensimmäisen neljänneksen tuloksen. 

Englanninkielinen webinaari kansainvälisille sijoittajille ja analyytikoille
järjestetään samana päivänä kello 14.00 paikallista aikaa. Webinaariin voi
osallistua joko internetin välityksellä, jolloin näkee esitysmateriaalin ja
suoran videolähetyksen, tai pelkästään puhelimen välityksellä. 

Webinaarin pääsee osallistumaan internetin kautta alla olevasta linkistä.

https://meet.F-Secure.com/gia.forsman-harkonen/8948VZMM

Pääset osallistumaan webinaarin puhelimitse soittamalla numeroon +358975110100.

Puhelinkonferenssin tunnus on 5843466.

Webinaari järjestetään Lyncin kautta, joka mahdollistaa videolähetyksen ja muun
visuaalisen materiaalin esittämisen. Jos et ole aiemmin käyttänyt Lynciä, voit
ladata ohjelman koneellesi ja lukea miten sitä käytetään alla olevasta
linkistä. 

http://r.office.microsoft.com/r/rlidOC10?clid=1033&p1=4&p2=1041&pc=oc&ver=4&subv
er=0&bld=7185&bldver=0 

Jos et pysty lataamaan ohjelmistoa koneellesi, voit käyttää pelkästään
websovellusta. Huomioithan kuitenkin ettei websovelluksen kautta kuule ääntä,
joten tällöin sinun tulee osallistua webinaariin myös puhelimitse. 

Esitysmateriaali on saatavilla ennen tilaisuuden alkua yhtiön verkkosivuilla
www.f-secure.fi > Tietoa F-Securesta > Sijoittajat. Sivustolla on myös
saatavilla video, jossa toimitusjohtaja Christian Fredrikson esittelee kuluneen
neljänneksen tuloksen. Taloudellinen kalenteri

F-Secure Oyj julkistaa osavuosikatsauksensa vuonna 2014 seuraavasti:

Vuoden 2014 toiselta neljännekseltä - 24.heinäkuuta 2014
Vuoden 2014 kolmannelta neljännekseltä - 23.lokakuuta 2014F-Secure Corporation

Lisätietoja

F-Secure Corporation
Christian Fredrikson, toimitusjohtaja
puh. +358 9 2520 0700

Taneli Virtanen, talousjohtaja
puh. +358 9 2520 5655


Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 standardin Osavuosikatsaukset
mukaisesti ja tässä katsauksessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita kuin
tilinpäätöksessä 2013 sekä lisäksi 1.1.2014 voimaantullutta IFRS 12
-standardia. Tunnusluvut (tilintarkastamattomia):              
---------------------------------------------------------------
(Miljoonaa EUR)                        
---------------------------------------------------------------
TULOSLASKELMA             2014 2013 Muutos  2013
---------------------------------------------------------------
                    1-3  1-3   %   1-12
---------------------------------------------------------------
Liikevaihto              39,1 38,4   2  155,1
---------------------------------------------------------------
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut  2,0  1,7  20   7,0 
---------------------------------------------------------------
Bruttokate              37,2 36,7   1  148,1
---------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan muut tuotot       0,8  0,8   5   2,7 
---------------------------------------------------------------
Myynnin ja markkinoinnin kulut    22,1 18,4  20   73,6
---------------------------------------------------------------
Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut 11,5 10,7   8   41,7
---------------------------------------------------------------
Hallinnon kulut            2,0  2,5  -18   8,4 
---------------------------------------------------------------
Liiketulos               2,3  5,9      27,1
---------------------------------------------------------------
Rahoitustuotot (netto)         0,1  0,1      -0,7
---------------------------------------------------------------
Tulos ennen veroja           2,4  6,0      26,3
---------------------------------------------------------------
Tuloverot               -0,7 -1,9      -9,9
---------------------------------------------------------------
Kauden tulos              1,7  4,1      16,5
---------------------------------------------------------------Muut laajan tuloksen erät:                  
--------------------------------------------------------------
Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot  0,0  0,1 -0,1
--------------------------------------------------------------
Myytävissä olevat rahoitusvarat        0,2  0,0  0,1
--------------------------------------------------------------
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot  0,0  0,0  0,0
--------------------------------------------------------------
Tilikauden laaja tulos (omistajille)      1,8  4,2 16,5
--------------------------------------------------------------
Osakekohtainen tulos, EUR           0,01 0,03 0,11
--------------------------------------------------------------
-ml.laimennusvaik., EUR            0,01 0,03 0,11
--------------------------------------------------------------

TASE               31/3/2014 31/3/2013 31/12/2013
VARAT                              
-----------------------------------------------------------------
Aineettomat hyödykkeet       16,1    20,4    16,8  
-----------------------------------------------------------------
Aineelliset hyödykkeet       7,9    9,7    8,3  
-----------------------------------------------------------------
Liikearvo              19,4    19,4    19,4  
-----------------------------------------------------------------
Muut saamiset            4,3    5,1    4,4  
-----------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset varat yht.      47,7    54,5    49,0  
-----------------------------------------------------------------
Varasto               0,2    0,2    0,3  
-----------------------------------------------------------------
Muut saamiset            41,2    38,2    39,5  
-----------------------------------------------------------------
Myytävissä olevat rahoitusvarat   34,0    23,0    25,7  
-----------------------------------------------------------------
Rahat ja pankkisaamiset       19,1    15,9    22,2  
-----------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset varat yht.      94,6    77,3    87,7  
-----------------------------------------------------------------
Yhteensä              142,3   131,8    136,6 
-----------------------------------------------------------------

OMA PÄÄOMA JA VELAT    31/3/2014 31/3/2013 31/12/2013
----------------------------------------------------------
Oma pääoma          74,7    69,5    72,8  
----------------------------------------------------------
Muut velat          0,4    0,4    0,4  
----------------------------------------------------------
Varaukset 1)         2,4    0,1    0,0  
----------------------------------------------------------
Ennakkomaksut        4,7    8,8    9,2  
----------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset velat yht.   7,5    9,3    9,5  
----------------------------------------------------------
Muut velat          24,9    22,8    24,8  
----------------------------------------------------------
Ennakkomaksut        35,2    30,1    29,6  
----------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset velat yht.   60,1    53,0    54,3  
----------------------------------------------------------
Yhteensä          142,3   131,8    136,6 
----------------------------------------------------------

RAHAVIRTALASKELMA       31/3/2014 31/3/2013 31/12/2013
--------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirta     6,1    7,4    28,5  
--------------------------------------------------------------
Investointien rahavirta     -1,2    -1,8    -4,0  
--------------------------------------------------------------
Rahoituksen rahavirta 2)     0,0    0,0    -9,3  
--------------------------------------------------------------
Rahavarojen muutos        4,9    5,6    15,2  
--------------------------------------------------------------
Rahavarat tilikauden alussa   47,8    33,1    32,4  
--------------------------------------------------------------
Käyvän arvon muutos       0,2    0,0    0,1  
--------------------------------------------------------------
Rahavarat tilikauden lopussa   53,0    38,7    47,7  
--------------------------------------------------------------Oman pääoman muutokset      Osake-  Yli-  SVOP  Omat  Kert.   Myyt.    Transl.  Yht.
       pää-  kurssi    osak- voitto  olevat    diff.     
       oma  rahasto     keet  varat raha-varat          
--------------------------------------------------------------------------------
Oma     1,6   0,2   5,1  -7,8  73,5   0,3     -0,1   72,8
 pääoma:                                    
31.12.2013                                   
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden                 1,7    0,2           1,9
laaja                                      
 tulos                                     
yht.                                      
--------------------------------------------------------------------------------
Osakeper.           0,1  0,7  -0,6               0,1
maksujen                                    
kustannus                                    
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma  1,6   0,2   5,1  -7,1  74,6   0,5     -0,1   74,7
31.3.2014                                    
--------------------------------------------------------------------------------
LIITETIEDOT

 1. Ranskalaisen tytäryhtiön uudelleenjärjestelyistä koituvat kertaluonteiset
   kustannukset ovat n.2,4 milj. euroa. 1. Rahoituksen rahavirta Vuoden 2013 osinko 0,06 eur/osake on maksettu
   15.4.2014. Maksettu määrä oli 9.345.749,70 euroa. Vuonna 2013 maksettu
   osinko oli 9.322.974,24 euroa.

Tunnusluvut                       2014  2013  2013
---------------------------------------------------------------------------
                             3 kk  3 kk 12 kk
---------------------------------------------------------------------------
Liiketulos                        5,8  15,4  17,5
% liikevaihdosta                              
---------------------------------------------------------------------------
ROI, %                          13,8  38,0  40,9
---------------------------------------------------------------------------
ROE, %                          9,2  25,5  24,9
---------------------------------------------------------------------------
Omavaraisuusaste, %                   73,0  74,8  74,3
---------------------------------------------------------------------------
Nettovelkaantumisaste, %                -70,8 -55,8 -65,6
---------------------------------------------------------------------------
Osakekohtainen tulos, EUR                0,01  0,03  0,11
---------------------------------------------------------------------------
Osakekohtainen tulos laimennusvaikutus huomioiden, EUR  0,01  0,03  0,11
---------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma/osake, EUR                  0,47  0,44  0,46
---------------------------------------------------------------------------
P/E luku                         55,2  16,1  17,6
---------------------------------------------------------------------------
Investoinnit, MEUR                    1,1  1,5  3,7 
---------------------------------------------------------------------------
Vastuut, MEUR                      10,4  15,9  12,2
---------------------------------------------------------------------------
Henkilöstö keskimäärin                  941  940  949 
---------------------------------------------------------------------------
Henkilöstön lkm kauden lopussa              941  938  939 
---------------------------------------------------------------------------Segmentit

Konsernissa seurataan yhtä segmenttiä; tietoturvaaKehitys neljännesvuosittain      1/13 2/13 3/13 4/13 1/14
------------------------------------------------------------------
Liikevaihto              38,4 38,4 38,3 40,0 39,1
------------------------------------------------------------------
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut  1,7  1,8  1,5  2,1  2,0
------------------------------------------------------------------
Bruttokate              36,7 36,6 36,8 37,9 37,2
------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan muut tuotot       0,8  0,7  0,3  0,9  0,8
------------------------------------------------------------------
Myynnin ja markkinoinnin kulut    18,4 19,8 17,8 17,6 22,1
------------------------------------------------------------------
Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut 10,7 11,1  9,5 10,4 11,5
------------------------------------------------------------------
Hallinnon kulut            2,5  2,4  1,5  2,1  2,0
------------------------------------------------------------------
Liiketulos               5,9  4,0  8,4  8,8  2,3
------------------------------------------------------------------
Rahoitustuotot             0,1 -0,2 -0,6 -0,1  0,1
------------------------------------------------------------------
Tulos ennen veroja           6,0  3,8  7,8  8,7  2,4
------------------------------------------------------------------ Maantieteelliset tiedot

Liikevaihto      1-3/2014 1-3/2013 1-12/2013
---------------------------------------------------
Suomi ja Skandinavia  12,5   11,3    47,5 
---------------------------------------------------
Muu Eurooppa      18,1   17,8    70,0 
---------------------------------------------------
Pohjois-Amerikka     3,9    4,4    17,8 
---------------------------------------------------
Muu maailma       4,6    4,9    19,8 
---------------------------------------------------
Yhteensä        39,1   38,4   155,1 
---------------------------------------------------Käyvät arvot

Rahoituserien kirjanpitoarvo vastaa käypää arvoa.Käypään arvoon arvostetut varat       Yhteensä Taso 1 Taso 2 Taso 3
----------------------------------------------------------------------------
Myytävissä olevat rahoitusvarat 31.3.2014   34,0   33,9      0,1 
----------------------------------------------------------------------------
Myytävissä olevat rahoitusvarat 31.3.2013   23,0   22,9      0,1 
----------------------------------------------------------------------------
Myytävissä olevat rahoitusvarat 31.12.2013  25,7   25,6      0,1 
----------------------------------------------------------------------------
      
Liitteet:F-Secure_Q1_24042013_FI.pdf