F-Secure Oyj
3.9.2013 klo 15.05

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden
muutoksesta 

F-Secure Oyj:n tänään vastaanottaman tiedon mukaan Mandatum
Henkivakuutusosakeyhtiön omistusosuus F-Secure Oyj:n äänimäärästä ja
osakepääomasta ylittää 5 % (yhden kahdeskymmenesosan 1/20) ja on nyt 5,51 %. 

1. Kohdeyhtiö: F-Secure Oyj

2. Ajankohta, jolloin omistusosuus muuttunut: 3.9.2013

3. Osakelajikohtaisesti tarkka osuus F-Secure Oyj:n äänimäärästä ja
osakepääomasta: 
    Yhteensä 8 756 428 osaketta; 5,51 % osake- ja äänimäärästä

4. Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja Y-tunnus: Mandatum Henkivakuutusyhtiö,
0641130-2. 


F-Secure Oyj

Taneli Virtanen
talousjohtaja
puh. 040 752 0655