14.9.2010 klo 14.35

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden
muutoksesta 

F-Secure Oyj:n tänään vastaanottaman tiedon mukaan OP-Keskus osk:n (OPK)
yhteenlaskettu omistus F-Secure Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on alittanut
5% (yhden kahdeskymmenesosan 1/20) ja on nyt 4,9 prosenttia, kun se aiemman 
ilmoituksen mukaan oli 5,013 prosenttia 7.9.2010. 
  
1. Kohdeyhtiö: F-Secure Oyj 

2. Ajankohta, jolloin omistusosuus muuttunut: 14.9.2010

3. Osakkeiden omistajat ja heidän osuutensa F-Secure Oyj:n osake- ja
äänimäärästä: 

Pohjola Vakuutus Oy, 1458359-3 
125.000 kpl, 0,079 % 

A-Vakuutus Oy, 1715947-2 
18.968 kpl, 0,012 % 

OP-Henkivakuutus, 1030059-2
186.498 kpl, 0,118 % 

OP-Rahastoyhtiön hallinnoimat rahastot, 
Y-tunnus 0743962-2: 

OP-Delta, 1102395-3 
4.281.016 kpl, 2,719 % 

OP-Suomi Pienyhtiöt, 1753300-6, 
2.580.418 kpl, 1,639 % 

OP-Focus, 1753298-6           
524.303 kpl, 0,333 % 

Yhteensä 7.716.203 osaketta; 4,9 % osuus osake- ja äänimäärästä

4. Osakkeenomistajan täydellinen nimi: OP-Keskus osk, Y-tunnus 0242522-1

F-Secure Oyj
Taneli Virtanen 
talousjohtaja 

Lisätietoja: 
F-Secure Oyj
Mervi Pohjoisaho, sijoittajasuhteet, puh. 040 535 8989