11.6.2010 klo 14.00

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden
muutoksesta 
 
F-Secure Oyj:n tänään saaman tiedon mukaan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö
Ilmarisen (Y-tunnus 0107638-1) omistusosuus F-Secure Oyj:n äänimäärästä ja
osakepääomasta ylittää 5 % (yhden kahdeskymmenesosan 1/20) ja on nyt 5,59 %. 
  
1. Kohdeyhtiö: F-Secure Oyj 

2. Ajankohta, jolloin omistusosuus muuttunut: 11.6.2010

3. Osakelajikohtaisesti tarkka osuus F-Secure Oyj:n äänimäärästä ja
osakepääomasta: 

Yhteensä 8 809 207 osaketta; 5,59 % osake- ja äänimäärästä

4. Osakkeenomistajan täydellinen nimi: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

F-Secure Oyj
Kimmo Alkio 
toimitusjohtaja 

Lisätietoja: 
F-Secure Oyj
Mervi Pohjoisaho, sijoittajasuhteet, puh. 040 535 8989