F-Secure Oyj
16.4.2010 klo 10.30

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden
muutoksesta

F-Secure Oyj:n tänään saaman tiedon mukaan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö
Ilmarisen (Y-tunnus 0107638-1) omistusosuus F-Secure Oyj:n äänimäärästä ja
osakepääomasta alittaa 5 % (yhden kahdeskymmenesosan 1/20) ja on nyt 4,58 %.

1. Kohdeyhtiö: F-Secure Oyj

2. Ajankohta, jolloin omistusosuus muuttunut: 15.4.2010

3. Osakelajikohtaisesti tarkka osuus F-Secure Oyj:n äänimäärästä ja
osakepääomasta:

Yhteensä 7 217 167 osaketta; 4,58 % osake- ja äänimäärästä

4. Osakkeenomistajan täydellinen nimi: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

F-Secure Oyj
Taneli Virtanen
talousjohtaja

Lisätietoja:
F-Secure Oyj
Mervi Pohjoisaho, sijoittajasuhteet, puh. 040 535 8989