F-Secure Oyj
Pörssitiedote
28.10.2008 klo 18.50

F-Securen ylimääräinen yhtiökokous on tänään hallituksen ehdotuksen mukaisesti
päättänyt varojen jakamisesta osakkeille sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastosta. Varoja jaetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta
osakkeenomistajille yhteensä 0,23 euroa osaketta kohti. Jaettava määrä on
yhteensä 35 719 370,76 euroa kohdistuen kaikkiin yhtiön yhteensä 155 301 612
osakkeeseen. Osakekohtainen 0,23 euroa maksetaan osakkeenomistajille, jotka on
täsmäytyspäivänä 31.10.2008 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon, ja maksupäivä on 7.11.2008. Hallituksella on oikeus
päättää muista varojen jakamista koskevista yksityiskohdista.

Lisäksi yhtiökokous päätti alentaa yhtiön optio-ohjelmiin 2002 ja 2005
kuuluvilla optio-oikeuksilla merkittävissä olevien osakkeiden merkintähintaa
varojen jakoa vastaavalla määrällä eli 0,23 eurolla optio-oikeutta kohti.

F-Secure Oyj
Kimmo Alkio
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Taneli Virtanen, talousjohtaja, puh. 09-2520 5655
     _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   Viestin lähettäjä GlobeNewswire NASDAQ OMX. Yhteydenotot GlobeNewswire -palveluun osoitteella: cns@nasdaqomx.com