F-Secure Oyj
Pörssitiedote
8.10.2008 klo 9.00


F-Secure Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 28.10.2008 klo 17.00 alkaen osoitteessa F-Secure Oyj,
Tammasaarenkatu 7 (Ruoholahti), 00180 Helsinki. Yhtiökokouksen osanottajien
toivotaan saapuvan kokouspaikalle klo 16.45 mennessä.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Päättäminen varojen jakamisesta osakkeille sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastosta sekä tämän seurauksena tehtävistä muutoksista yhtiön optio-ohjelmiin
Hallitus esittää ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että varoja jaettaisiin
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta osakkeenomistajille yhteensä 0,23
euroa osaketta kohti. Hallitus esittää, että jaettava määrä on yhteensä 35 719
370,76 euroa kohdistuen kaikkiin yhtiön yhteensä 155 301 612 osakkeeseen.
Hallitus esittää, että osakekohtainen 0,23 euroa maksetaan osakkeenomistajille,
jotka on täsmäytyspäivänä 31.10.2008 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon, ja maksupäivä on 7.11.2008. Hallituksella on
oikeus päättää muista varojen jakamista koskevista yksityiskohdista.

Lisäksi hallitus esittää yhtiökokoukselle, että samalla alennettaisiin yhtiön
optio-ohjelmiin 2002 ja 2005 kuuluvilla optio-oikeuksilla merkittävissä olevien
osakkeiden merkintähintaa varojen jakoa vastaavalla määrällä, eli 0,23 eurolla
optio-oikeutta kohti.

Asiakirjat

Hallituksen esitys liitteineen on osakkeenomistajien nähtävillä viimeistään
21.10.2008 alkaen yhtiön kotisivulla www.F-Secure.com/investor_relations/, ja
niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Pyynnön voi
esittää jäljempänä mainittujen yhteystietojen kautta.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 17.10.2008
merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava
siihen viimeistään 20.10.2007 klo 16.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua
puhelimitse numeroon 09-2520 4800 (toimistoaikana), sähköpostitse osoitteella
agm@f-secure.com, kirjeitse osoitteella F-Secure Oyj/ Vastaanotto, PL 24, 00181
Helsinki tai henkilökohtaisesti yhtiön pääkonttorissa osoitteessa
Tammasaarenkatu 7, Helsinki. Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle
ilmoittautumisen yhteydessä.

Helsingissä 7.10.2008

F-Secure Oyj
Hallitus

Lisätietoja: F-Secure Oyj
Kimmo Alkio, toimitusjohtaja      puh. +358 9 2520 0700
Taneli Virtanen, talousjohtaja     puh. +358 9 2520 5655
Mervi Pohjoisaho, sijoittajasuhteet   puh. +358 40 535 8989
   _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Viestin lähettäjä GlobeNewswire NASDAQ OMX. Yhteydenotot GlobeNewswire -palveluun osoitteella: cns@nasdaqomx.com