Kasumiaruanne Bilanss Ärisegmendid Muud olulised näitajad Aktsiaga seotud põhinäitajad
Võrdle:
Exceli allalaadimine Laadi alla Exceli tabelina  /  Laadi alla valitud andmed Exceli tabelina

Vali kõik
   
Konsolideeritud kasumiaruanne
   
tuhandetes eurodes
   
Müügitulu
   
Müüdud toodangu kulu
   
Brutokasum (-kahjum)
   
% müügitulust
   
   
Turustuskulud
   
Üldhalduskulud
   
Muud äritulud
   
Muud ärikulud
   
Ärikasum (-kahjum)
   
% müügitulust
   
   
Finantstulud ja -kulud
   
   
Kasum (kahjum) enne maksustamist
   
% müügitulust
   
   
Tulumaksukulu
   
   
Perioodi puhaskasum (-kahjum)
   
emaettevõtte omanike osa
   
% müügitulust
   
mittekontrolliva osaluse osa
     
2016
 
2015
 
2014
 
2013
 
2012
 
2011
 
2010
 
2009
 
2008
 
2007
 
                                         
                                         
  251 970   251 012   252 323   262 719   249 131   219 322   171 919   203 316   297 441   352 202  
  -232 961   -228 044   -227 591   -239 996   -231 220   -222 928   -159 105   -181 200   -258 542   -302 415  
  19 009   22 968   24 732   22 723   17 911   -3 606   12 814   22 116   38 899   49 787  
  7,5   9,2   9,8   8,6   7,2   -1,6   7,5   10,9   13,1   14,1  
                                         
  -3 281   -3 230   -3 190   -3 041   -2 107   -2 104   -2 193   -3 009   -2 807   -2 075  
  -10 076   -8 907   -9 128   -9 260   -9 173   -7 910   -8 724   -9 842   -12 963   -13 665  
  2 466   1 943   1 901   2 264   2 961   2 580   961   921   609   411  
  -399   -278   -340   -425   -834   -1 308   -478   -1 746   -2 769   -1 157  
  7 719   12 496   13 975   12 261   8 758   -12 348   2 380   8 440   20 969   33 301  
  3,1   5,0   5,5   4,7   3,5   -5,6   1,4   4,2   7,0   9,5  
                                         
  -440   -804   -667   -1 116   -856   -1 687   -610   -779   296   4 454  
                                         
  7 279   11 692   13 308   11 145   7 902   -14 035   1 770   7 661   21 265   37 755  
  2,9   4,7   5,3   4,2   3,2   -6,4   1,0   3,8   7,1   10,7  
                                         
  -1 275   -1 857   -1 055   -791   -289   -121   -710   -543   -1 684   -1 970  
                                         
  6 004   9 835   12 253   10 354   7 613   -14 156   1 060   7 118   19 581   35 785  
  6 122   10 000   12 417   10 399   7 627   -14 084   1 229   7 424   19 120   34 835  
  2,4   4,0   4,9   4,0   3,1   -6,4   0,7   3,7   6,4   9,9  
  -118   -165   -164   -45   -14   -72   -169   -306   461   950  
 
Tabeli konfiguratsioon
       
Diagrammi konfiguratsioon
Skaala: Diagramm: