Helsinki, 2015-12-16 18:03 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Digia Oyj   Pörssitiedote
16.12.2015 klo 19.00 DIGIAN HALLITUS ON HYVÄKSYNYT OSITTAISJAKAUTUMISTA KOSKEVAN
JAKAUTUMISSUUNNITELMAN 


Digia Oyj:n hallitus on 16.12.2015 hyväksynyt osittaisjakautumista koskevan
jakautumissuunnitelman. Suunnitelman mukaan Digia jakautuu siten, että kaikki
Digian Qt-liiketoimintaan liittyvät varat, velat ja vastuut siirtyvät
jakautumisessa syntyvälle yhtiölle, jonka nimeksi on suunniteltu tulevan Qt
Group Oyj. Digian Kotimaa-liiketoiminta jää Digialle. 

Jakautumisen tarkoituksena on mahdollistaa Qt- ja Kotimaa-liiketoimintojen
kehittäminen erillisiin toimialoihin keskittyvinä pörssiyhtiöinä ja selkeyttää
liiketoimintarakenteita, hallintoa ja rahoitusta. Qt- ja
Kotimaa-liiketoimintojen johtaminen ja kehittäminen sekä rahoitustarpeet
eroavat toisistaan erilaisen liiketoimintalogiikan ja eri markkina-alueiden
vuoksi. Jakautumisen tavoitteena on mahdollistaa sijoitusten kohdentaminen
tiettyyn liiketoimintaan, selkeyttää liiketoimintojen taloudellista seurantaa
ja arvostusta sekä kasvattaa sijoittajien arvonnousupotentiaalia. 

Jakautuminen ja jakautumissuunnitelma esitellään hyväksyttäväksi Digian
varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka on suunniteltu pidettäväksi 16.3.2016.
Pörssitiedotteen liitteenä oleva jakautumissuunnitelma sisältää Digian
hallituksen ehdotukset muun muassa yhtiöjärjestyksestä, hallituksen jäsenten ja
tilintarkastajan valintamenettelystä, jakautumisvastikkeesta Digian
osakkeenomistajille sekä Digian varojen ja velkojen jakamisesta Qt:lle. 

Jakautuminen tulee voimaan kun varsinainen yhtiökokous hyväksyy jakautumisen ja
jakautumissuunnitelman ja kun sen täytäntöönpano rekisteröidään
kaupparekisteriin. Suunniteltu rekisteröintiajankohta on 1.5.2016. Qt:n
osakkeet on tarkoitus ottaa julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq OMX
Helsinki Oy:n pörssilistalle mahdollisimman pian jakautumisen täytäntöönpanon
rekisteröinnin jälkeen. Jakautuminen tai listalleotto ei vaikuta kaupankäyntiin
Digian osakkeilla Helsingin pörssissä. 

Digian osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeena yhden Qt:n osakkeen
jokaista omistamaansa Digian osaketta kohden. Jakautumisvastikkeen saaminen ei
edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä. 

Jakautumisessa syntyvän uuden yhtiön listautumiseen liittyvät tarkemmat tiedot
esitetään listautumisesitteessä, joka julkistetaan arviolta maaliskuun alussa
2016. 


Helsinki 16.12.2015Digia OyjHallitus


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Juha Varelius, p. 010 313 3000Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet


LIITTEET: Jakautumissuunnitelma liitteineen.
            
Liitteet:Digia Oyj - Jakautumissuunnitelma - Liite 1 (Yhtiöjärjestys).pdf
Digia Oyj - Jakautumissuunnitelma - Liite 2 (Tase 30_9_2015).pdf
Digia Oyj - Jakautumissuunnitelma - Liite 3 (Yrityskiinnitykset).pdf
Digia Oyj - Jakautumissuunnitelma - (Qt Group Oyj).pdf